Leckterý architekt by se při představě rozsáhlých stavebních úprav možná zalekl, autor realizace Filip Hejzlar nerovnosti starého secesního domu v centru Prahy pojal jako krásné omezení, a možná právě proto je výsledná kombinace starého s moderním tak harmonická.