Jiří Šuhájek je jedním z nejoriginálnějších světových sklářských výtvarníků, který je současně tvůrcem, ale zároveň ovládá i finesy sklářského řemesla.