Když se Vladan jako malý pohyboval v otcově kovářské dílně a později v ní vypomáhal, ještě netušil, že to nasměruje jeho kariéru a ovlivní i jeho život. I když to, co dnes dělá, prý s uměleckou kovařinou nemá nic společného, naučil se tam řemeslo a seznámil se s železem, které je pro jeho tvorbu stěžejním materiálem.